اهداف و ماموریت هااهداف

هدف اصلی از تاسیس مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه ایران، ایجاد امنیت در فضای تبادل اطلاعات برای بورس الكترونیكی با استفاده از زیرساخت کلید عمومی می باشد.

چشم انداز

بکارگیری گواهی الکترونیکی در تمامی سامانه های مرتبط با حوزه بورس و اوراق بهادار و تجهیز سامانه ها به زیرساخت کلید عمومی

ارائه خدمات گواهی الکترونیکی

 • - صدور گواهی الکترونیکی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی شامل گواهی های:
  • پست الکترونیکی امن
  • SSL/TLS
  • Code Signing
  • امضا
  • احرازهویت
  • مهر زمانی
  • MS Smart Card Logon
  • Domain Controller
  • مهر سازمانی
 • - ابطال گواهی الکترونیکی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی
 • - اعلام برخط وضعیت گواهی الکترونیکی (ابطال و عدم ابطال) از طریق OCSP
 • - اعلام برون خط وضعیت گواهی الکترونیکی (ابطال و عدم ابطال) از طریق انتشار لیست ابطال گواهی (CRL)

تجهیز برنامه های کاربردی به زیرساخت کلید عمومی

به فرایند تجهیز برنامه های کاربردی به استفاده از گواهی های الکترونیکی جهت ارائه خدمات امنیتی زیرساخت کلید عمومی اصطلاحا PK-Enabling گفته می شود. یک برنامه کاربردی که به زیرساخت کلید عمومی مجهز شده باشد را برنامه کاربردی PKE می گوییم. برای تجهیز هر نرم افزار به زیرساخت کلید عمومی، باید مجموعه ای از الزامات در نظر گرفته شود. مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه ایران با آگاهی از این الزامات، مشاوره های لازم را به توسعه دهندگان نرم افزارهای بازار سرمایه ارایه می دهد.