سوالات متداول

 1. برای صدور و ابطال گواهی الکترونیکی به چه مرکزی مراجعه کنیم؟
 2. متقاضیان صدور و یا ابطال گواهی الکترونیکی، می بایست پس از تکمیل مدارک در سامانه مدیریت درخواست های صدور گواهی الکترونیکی (رَمیس) و تایید کارشناس دفتر ثبت نام و تعیین وقت، به صورت حضوری به یکی از دفاتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال مراجعه نمایند.

 3. آیا متقاضیان مستقر در شهرستان ها می توانند برای دریافت گواهی الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند؟
 4. خیر، در حال حاضر امکان دریافت گواهی الکترونیکی برای کلیه متقاضیان فقط در دفاتر ثبت نام تهران مقدور می باشد.

 5. آیا مدارک مرتبط با گواهی الکترونیکی در دفتر ثبت نام شرکت فرابورس ایران و شرکت رایان بورس متفاوت می باشد؟
 6. تمامی مدارک لازم اعم از صدور و ابطال به جز شماره حساب مبالغ واریزی برای هر دو دفتر یکسان می باشد.

 7. آیا برای صدور گواهی الکترونیکی حضور صاحب گواهی الزامی می باشد؟
 8. برای صدور گواهی الکترونیکی و دریافت توکن، حضور صاحب گواهی و یا وکیل قانونی وی با وکالت نامه محضری الزامی می باشد.

 9. آیا برای دریافت گواهی الکترونیکی توسط وکیل، وکالت نامه ثبت شرکت ها و یا امور مالیاتی مورد قبول می باشد؟
 10. خیر، برای انجام امور مربوط به گواهی الکترونیکی نیاز به وکالت نامه ای می باشد که مخصوص این امر تنظیم شده باشد.

 11. برای دریافت گواهی الکترونیکی توسط وکیل، متن وکالت نامه به چه صورت تنظیم شود؟
 12. در متن وکالت نامه جمله "مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار و دفاتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی جهت دریافت، تمدید و یا ابطال گواهی الکترونیکی موکل و دریافت و تحویل توکن ایشان" ذکر گردد.

 13. آیا ارائه معرفی نامه جهت دریافت گواهی الکترونیکی الزامی می باشد؟
 14. متقاضیان دریافت گواهی الکترونیکی میبایست جهت ثبت معرفی نامه خود با کارشناس بورسی خود تماس حاصل فرمایند و مدارک لازم را جهت ثبت معرفی نامه در سامانه رمیس به کارشناس مربوطه ارایه نمایند.

 15. در صورت مفقود شدن سخت افزار توکن چه باید کرد؟
 16. در صورت مفقود شد سخت افزار توکن، به  سامانه مدیریت درخواست های صدور گواهی الکترونیکی (رَمیس) مراجعه فرمایید و درخواست ابطال و صدور مجدد گواهی الکترونیکی خود را ثبت و مدارک لازم را بارگذاری نموده و سپس با تایید کارشناس دفتر ثبت نام و تعیین وقت، به صورت حضوری به یکی از دفاتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال مراجعه نمایند. بدیهی است بدلیل مفقود شدن سخت افزار، لازم است علاوه بر هزینه های صدور، هزینه سخت افزار نیز واریز شود.

 17. در صورت تغییر سمت صاحب گواهی الکترونیکی و یا تغییر مدیریت چه اقدامی لازم است انجام شود؟
 18. در این صورت لازم است با کارشناسان مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار مکاتبه نموده و تغییرات را اعلام نمایید و پس از اطمینان از معرفی افراد می بایست پس از تکمیل مدارک در سامانه مدیریت درخواست های صدور گواهی الکترونیکی (رَمیس) و تایید کارشناس دفتر ثبت نام و تعیین وقت، به صورت حضوری به یکی از دفاتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال مراجعه نمایند.

 19. با توجه به محدود بودن زمان گواهی های الکترونیکی، چه زمانی می توان برای تمدید مراجعه نمود؟
 20. متقاضیان تمدید گواهی الکترونیکی می توانند 30 روز قبل از انقضای گواهی الکترونیکی خود، برای تمدید گواهی خود اقدام نمایند.

 21. مراحل تمدید گواهی الکترونیکی به چه صورت می باشد؟
 22. در حال حاضر مراحل تمدید و صدور گواهی الکترونیکی عیناً مانند هم بوده و هیچ تفاوتی از نظر هزینه و مدارک لازم بین تمدید و صدور وجود ندارد.

 23. اگر صاحب گواهی با سازمان/شرکت/مؤسسه مربوطه، قطع همکاری نمود، چه اقدامی لازم است انجام شود؟
 24. صاحب گواهی موظف است هر چه سریعتر جهت ابطال گواهی الکترونیکی خود اقدام نماید.

 25. آیا برای ابطال گواهی الکترونیکی حضور صاحب گواهی الزامی می باشد؟
 26. برای ابطال گواهی الکترونیکی نیازی به حضور صاحب گواهی نمی باشد و سازمان/شرکت/مؤسسه مرتبط با صاحب گواهی نیز می تواند امور مربوط به ابطال را انجام دهد. قابل ذکر است در صورتی که متقاضی ابطال، صاحب گواهی باشد بند 2 فرم ابطال و در صورتی که سازمان/شرکت/مؤسسه مرتبط با صاحب گواهی باشد، قسمت 3 را تکمیل می نماید.