آرشیو خبرها

دفتر ثبت نام رایان بورس از تاریخ 1400/05/09به محل جدید منتقل گردید.

1400/05/09 10:45

قیمت فروش سخت افزار توکن جهت صدور گواهی الکترونیکی از تاریخ 99/09/08 تغییر می یابد.

1399/09/01 13:37

با توجه به انجام اقدامات پیشگیرانه در خصوص ویروس کرونا، خدمات صدور گواهی الکترونیکی در محل متقاضی تا اطلاع ثانوی لغو می گردد.

1398/12/12 10:54

متقاضیان محترم دقت نمایند که کلیه مراحل پیش ثبت نام از جمله بارگذاری مدارک و پرداخت تعرفه صدور از طریق سامانه مدیریت درخواستهای صدور گواهی(رَمیس) انجام خواهد شد و در صورت حضور متقاضی در دفاتر ثبت نام بدون انجام پیش ثبت نام در این سامانه، گواهی صادر نخواهد شد.

1398/10/21 12:07

متقاضیان محترم گواهی الکترونیکی جهت ثبت درخواست خود، لازم است به سامانه مدیریت درخواست های صدور گواهی الکترونیکی (رمیس) مراجعه نمایند.

1398/07/09 12:21

به اطلاع متقاضیان تمدید گواهی الکترونیکی می رساند، جهت تسریع در فرایند صدور گواهی الکترونیکی لازم است پس از دریافت پیامک اطلاع رسانی از دفاتر ثبت نام و مطالعه دقیق متن پیامک نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند.

1398/02/11 15:29

به روز رسانی فرم های درخواست صدور و ابطال گواهی الکترونیکی از ابتدای اردیبهشت ماه

1398/01/28 13:30

کارگاه آموزشی تشریح فرایند صدور گواهی الکترونیکی با استفاده از سامانه رمیس ( پنجشنبه 1398/02/05 ساعت 15 الی 16 )

1398/01/24 12:39

قیمت فروش سخت افزار توکن جهت صدور گواهی الکترونیکی افزایش یافت.

1397/08/23 17:39

جهت دریافت گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال لازم است، فرم معرفی نامه و تعهدنامه هیئت مدیره توسط تمامی اعضای هیئت مدیره امضاء و تایید شود.

1397/08/07 11:52